Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1351 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 76/5561 ze dne 21.08.2023

13/1351 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

žádost společnosti VIA PRO MOTION s.r.o. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění veletrhu RAIL BUSINESS DAYS 2024, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1351 7. 9. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 společnosti VIA PRO MOTION s.r.o., IČO 03542491, v maximální výši 2.000.000 Kč, na zajištění veletrhu RAIL BUSINESS DAYS 2024, s časovou použitelností od 01.01.2024 do 31.07.2024, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.