Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1352 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 59/4344 ze dne 1.9.12.2022

č. 76/5562 ze dne 21.8.2023

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 10/984 ze dne 15. 12. 2022

č. 12/1398 ze dne 13.6.2019

13/1352 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

informaci o postupu zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na trati č.  323 – úsek VÚSC 0720/0800 01 – Valašské Meziříčí od 10. 12. 2023 do 12/2033, dle předloženého materiálu

13/1352 7. 9. 2023
2. rozhodlo

ukončit Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky, ev. č. 02303/2019/DSH, uzavřenou se Zlínským krajem, IČO 70891320, dle předloženého materiálu

13/1352 7. 9. 2023
3. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky se Zlínským krajem, IČO 70891320, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.