Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1362 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5590 ze dne 21. 8. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/189 ze dne 17. 3. 2021

č. 8/752 ze dne 16. 6. 2022

č. 9/871 ze dne 15. 9. 2022

13/1362 7. 9. 2023
1. rozhodlo

vyčlenit projekt „Transformace – DOZP Kravaře“ financovatelný z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s předpokládanými náklady 45.000.000 Kč z projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 8/752 ze dne 16. 6. 2022

13/1362 7. 9. 2023
2. rozhodlo

vyčlenit projekt „Transformace – DOZP Mokré Lazce“ financovatelný z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s předpokládanými náklady 85.000.000 Kč z projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 8/752 ze dne 16. 6. 2022

13/1362 7. 9. 2023
3. rozhodlo

vyčlenit projekt „Transformace – DOZP a zázemí organizace Opava“ financovatelný z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s předpokládanými náklady 175.000.000 Kč z projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 8/752 ze dne 16. 6. 2022

13/1362 7. 9. 2023
4. rozhodlo

vyčlenit projekt „Transformace – DOZP Ostrava“ financovatelný z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s předpokládanými náklady 95.000.000 Kč z projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 8/752 ze dne 16. 6. 2022

13/1362 7. 9. 2023
5. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027

13/1362 7. 9. 2023
6. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ spolufinancovaný z programu 01331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 v letech 2023-2025 ve výši 250.000.000 Kč dle předloženého materiálu

13/1362 7. 9. 2023
7. rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ spolufinancovaného z programu 01331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v maximální výši 14.000.000 Kč

13/1362 7. 9. 2023
8. bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu realizace projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ spolufinancovaného z programu 01331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020

13/1362 7. 9. 2023
9. rozhodlo

zrušit body 5) – 7) usnesení zastupitelstva kraje č. 3/189 ze dne 17. 3. 2021 týkající se přípravy, profinancování a kofinancování a realizace projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“, který měl být předložen do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 6.1 REACT-EU v letech 2021–2024

13/1362 7. 9. 2023
10. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ spolufinancovaný z programu 01331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 v letech 2023-2025 ve výši 330.000.000 Kč dle předloženého materiálu

13/1362 7. 9. 2023
11. rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ spolufinancovaného z programu 01331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v maximální výši 30.000.000 Kč

13/1362 7. 9. 2023
12. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Novostavba objektu DZR v Bohumíně“ financovatelného z Národního plánu obnovy s předpokládanými náklady 63.000.000 Kč

13/1362 7. 9. 2023
13. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Chráněné bydlení na ul. Karasova v Ostravě“ financovatelného z Národního plánu obnovy s předpokládanými náklady 40.000.000 Kč

13/1362 7. 9. 2023
14. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy projektu „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ dle předloženého materiálu

13/1362 7. 9. 2023
15. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ předkládaný do Národního plánu obnovy v letech 2023-2025 ve výši 94.700.000 Kč dle předloženého materiálu

13/1362 7. 9. 2023
16. rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 30.000.000 Kč

13/1362 7. 9. 2023
17. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

13/1362 7. 9. 2023
18. souhlasí

u projektu „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ s úhradou výdajů v maximální výši 80.521.000 Kč z vlastních zdrojů kraje 2023-2025 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.