Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1363 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5584 ze dne 21.8.2021

 

13/1363 7. 9. 2023
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Zřízení nového gastrocentra“, financovatelného z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 95.000.000 Kč

13/1363 7. 9. 2023
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zřízení nového gastrocentra“ předkládaný do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027, výzvy „Odborné učebny ve středních školách - Moravskoslezský kraj“ v letech 2024-2025 ve výši 95.000.000 Kč dle předloženého materiálu

13/1363 7. 9. 2023
3. rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Zřízení nového gastrocentra“ připravovaného k předložení do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 8.850.000 Kč.

13/1363 7. 9. 2023
4. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Zřízení nového gastrocentra“ financovatelného z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

13/1363 7. 9. 2023
5. souhlasí

u projektu „Zřízení nového gastrocentra“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 95.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2025 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.