Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1365 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5583 ze dne 21. 8. 2023

13/1365 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

informaci o realizaci projektů „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ a „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“ dle předloženého materiálu

13/1365 7. 9. 2023
2. rozhodlo

změnit v bodě 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1127 ze dne 10. 3. 2023 výši profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ z „305.000.000 Kč“ na „316.000.000 Kč“ a dobu profinancování a kofinancování projektu z „2016 - 2023“ na „2016 - 2027“ dle předloženého materiálu

13/1365 7. 9. 2023
3. rozhodlo

změnit v bodě 7) usnesení zastupitelstva kraje č. 11/1127 ze dne 10. 3. 2023 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“ z „95.000.000 Kč“ na „102.000.000 Kč“ a  dobu profinancování a kofinancování projektu z „2016 - 2023“ na „2016 - 2027“ dle předloženého materiálu

13/1365 7. 9. 2023
4. rozhodlo

zrušit bod 9) a 10) usnesení zastupitelstva kraje č. 3/189 (materiál č. 9/5) ze dne 17. 3. 2021 o přípravě, profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ z Integrovaného regionálního operačního programu dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.