Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1367 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5101 ze dne 22.5.2023

č. 76/5580 ze dne 21. 8. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

č. 12/1236 ze dne 8.6.2023

13/1367 7. 9. 2023
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje II“, který bude předložen v rámci Národního plánu obnovy, komponenta 1.3 Digitální vysokokapacitní sítě, specifický cíl 1.3.1 Zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací, v letech 2023–2026 ve výši 95.000.000 Kč dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.