Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1370 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5602 ze dne 21.8.2023

13/1370 7. 9. 2023
1. schvaluje

účast Moravskoslezského kraje v projektu „Modelová péče o lesní stanoviště a druhy vázané na lesní stanoviště a stromy“ financovatelného z programu LIFE, dle předloženého materiálu

13/1370 7. 9. 2023
2. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Modelová péče o lesní stanoviště a druhy vázané na lesní stanoviště a stromy“ financovatelného z programu LIFE, dle předloženého materiálu

13/1370 7. 9. 2023
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt s názvem „Modelová péče o lesní stanoviště a druhy vázané na lesní stanoviště a stromy“ předkládaný do programu LIFE v letech 2024 – 2031 ve výši 11.346.080 Kč, dle předloženého materiálu

13/1370 7. 9. 2023
4. rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Modelová péče o lesní stanoviště a druhy vázané na lesní stanoviště a stromy“ připravovaného k předložení do programu LIFE jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v maximální výši 3.000.000 Kč, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.