Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1379 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5597 ze dne 21. 8. 2023

13/1379 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

Veřejnoprávní smlouvu o plnění úkolů při naplňování činnosti regionálního kontaktního bodu Programu Interreg Česko – Polsko 2021–2027

13/1379 7. 9. 2023
2. schvaluje

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o plnění úkolů při naplňování činnosti regionálního kontaktního bodu Programu Interreg Česko – Polsko 2021–2027

13/1379 7. 9. 2023
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Technická pomoc - Podpora aktivit v rámci Programu Interreg Česko – Polsko 2021–2027“ v celkové maximální výši 3.770.000 Kč v letech 2024 - 2029

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.