Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1381 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

k usnesení rady kraje

č. 76/5608 ze dne 21.08.2023

13/1381 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČO 61989100 ze dne 21.07.2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1381 7. 9. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Vysoké škole báňské ‑ Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na realizaci projektu s názvem „Application of Artificial Intelligence and Swarm Optimization for Enhanced Production of Green Hydrogen“ ve výši 6.000.000 Kč, maximálně však ve výši 60,00 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2026 a uhrazených do 30. 9. 2026, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

13/1381 7. 9. 2023
3. rozhodlo

dofinancovat výplatu druhé splátky dotace Vysoké škole báňské ‑ Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na realizaci projektu s názvem „Application of Artificial Intelligence and Swarm Optimization for Enhanced Production of Green Hydrogen“, z rozpočtu kraje na rok 2026 ve výši 3.000.000 Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.