Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1382 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5589 ze dne 21.8.2023

13/1382 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

žádost obce Milíkov, IČO 00492621, ze dne 19.7.2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1382 7. 9. 2023
2. rozhodlo

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 obci Milíkov, IČO 00492621, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu s názvem Rekonstrukce autobusové zastávky v Milíkově ve výši 400.000 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.