Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1385 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/2998 ze dne 9.5.2022

č. 72/5316 ze dne 26.6.2023

č. 76/5593 ze dne 21.8.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/562 ze dne 16.12.2021

č. 8/756 ze dne 16.6.2022

13/1385 7. 9. 2023
1. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva, vyhlášeného dne 11. 5. 2022 a v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 5. výzva, vyhlášeného dne 28. 6. 2023, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 2 a 3 předloženého materiálu

13/1385 7. 9. 2023
2. bere na vědomí

žádost o změnu typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva, vyhlášeného dne 11. 5. 2022, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

13/1385 7. 9. 2023
3. rozhodlo

schválit změnu typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla a uzavřít s žadatelem uvedeným v příloze č. 5 dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.