Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1386 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5595 ze dne 21.8.2023

13/1386 7. 9. 2023
1. schvaluje

přípravu a předložení projektu „Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje 5“ v rámci Operačního programu Technická pomoc 2021-2027

13/1386 7. 9. 2023
2. rozhodlo

kofinancovat a profinancovat projekt „Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje 5“ v rámci Operačního programu Technická pomoc 2021-2027 v celkové maximální výši 5.202.144 Kč v letech 2023–2025

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.