Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1387 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 96/8476 ze dne 21.9.2020

č. 38/2565 ze dne 28.2.2022

č. 76/5594 ze dne 21.8.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/432 ze dne 16.9.2021

č. 9/873 ze dne 15.9.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

č. 10/1002 ze dne 15.12.2022

13/1387 7. 9. 2023
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

13/1387 7. 9. 2023
2. bere na vědomí

a)    žádost města Studénka, IČO 00298441, o prodloužení termínu realizace projektu „PD - Cyklostezka Studénka – Albrechtičky“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, o změně názvu projektu „Stezka pro chodce a cyklisty na ul. B. Martinů v Novém Jičíně“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    žádost obce Horní Lomná, IČO 00535974, o prodloužení termínu realizace projektu „Cyklodoprava v obci Horní Lomná —II. etapa“ dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

13/1387 7. 9. 2023
3. rozhodlo

zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

13/1387 7. 9. 2023
4. rozhodlo

uzavřít

a)    Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01618/2023/RRC, s městem Studénka, IČO 00298441, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

b)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 05049/2022/RRC městem Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

c)    Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04646/2021/RRC s obcí Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.