Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/139 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/515 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/529 ze dne 14.12.2017

3/139 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost člena komise pro strategický rozvoj kraje uvedenou v bodě 1 tohoto usnesení

3/139 17. 3. 2021
2. rozhodlo

vyhovět žádosti uvedené v bodě 1 tohoto usnesení a neposkytovat Ing. Aleši Linhartovi, členovi komise pro strategický rozvoj kraje, peněžitá plnění za výkon funkce v komisi pro strategický rozvoj kraje dle Pravidel pro poskytování cestovních náhrad a peněžitých plnění v souvislosti s výkonem veřejné funkce

3/139 17. 3. 2021
3. rozhodlo

o tom, že se členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva kraje, nebudou poskytovat peněžitá plnění za výkon funkce v těchto výborech a komisích dle Pravidel pro poskytování cestovních náhrad a peněžitých plnění v souvislosti s výkonem veřejné funkce, a to za podmínky, že tento člen výboru nebo komise doručí Moravskoslezskému kraji žádost, ve které uplatní tento požadavek, a to ode dne doručení této žádosti

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.