Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1398 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje č. 76/5630

ze dne 21. 8. 2023

13/1398 7. 9. 2023
1. rozhodlo

darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

spoluvlastnický podíl ve výši ideální 10/48 na pozemku parc. č. 1130 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Nošovice a obci Nošovice,

do vlastnictví obce Nošovice, Nošovice 58, Dobrá, IČO 00577049,

za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky souhlasu Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva financí

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.