Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/140 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/509 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1045 ze dne 13.12.2018

č. 12/1464 ze dne 13.6.2019

3/140 17. 3. 2021
1. rozhodlo

změnit v bodě 3. usnesení č. 10/1045 ze dne 13. 12. 2018 text „náměstka hejtmana kraje Ing. Jakuba Unucku, MBA“ na text „náměstka hejtmana kraje Ing. Radka Podstawku“ dle předloženého materiálu

3/140 17. 3. 2021
2. rozhodlo

změnit v bodě 3. usnesení č. 12/1464 ze dne 13. 6. 2019 text „náměstkyni hejtmana kraje Jarmilu Uvírovou“ na text „členku rady kraje MUDr. Zdenku Němečkovou Crkvenjaš, MBA“ dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.