Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1402 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5626 ze dne 21.08.2023

13/1402 7. 9. 2023
1. rozhodlo

koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek PZE č. 941/11, původ parcely Přídělový plán nebo jiný podklad (GP),

spoluvlastnický podíl ve výši 2/78 na pozemku parc. č. 941/48 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 2/78 na pozemku parc. č. 941/53 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 2/78 na pozemku parc. č. 941/55 ostatní plocha,

spoluvlastnický podíl ve výši 2/78 na pozemku parc. č. 941/67 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

z vlastnictví **********,

za kupní cenu ve výši 2.766.715 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.