Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1403 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5629 ze dne 21.08.2023

13/1403 7. 9. 2023
1. rozhodlo

a)     vyjmout z hospodaření organizace Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace, Soukenická 2458/21c, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00846279, nemovité věci, a to:

část pozemku parc. č. 614/1 zahrada o výměře 666 m2, dle geometrického plánu č. 2171-168/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 3. 5. 2023,

pozemek parc. č. 618 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 619/1 zahrada,

vše v k. ú. Opavské Předměstí, obec Krnov,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

a to ode dne 8. 9. 2023

b)     předat k hospodaření organizaci Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČO 00846384, nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni 8. 9. 2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.