Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1410 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5644 ze dne 21. 8. 2023

13/1410 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o revokaci rozhodnutí zastupitelstva kraje o neposkytnutí dotací organizacím Dobrý domov s.r.o., IČO 04319036 a GENEROZA s.r.o., IČO 04786661, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

13/1410 7. 9. 2023
2. schvaluje

obsah odpovědí organizacím:

a)    Dobrý domov s.r.o., IČO 04319036, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   GENEROZA s.r.o., IČO 04786661, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.