Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1412 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5642 ze dne 21. 8. 2023

13/1412 7. 9. 2023
1. schvaluje

dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

13/1412 7. 9. 2023
2. vydává

dodatek č. 15 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.