Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva /1413 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5642 ze dne 21. 8. 2023

13/1413 7. 9. 2023
1. schvaluje

dodatek č. 32 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO 00847372, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

13/1413 7. 9. 2023
2. vydává

dodatek č. 32 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.