koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/142 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/516 ze dne 22. 2. 2021

  3/142                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  informaci o nákupu 1 sady nízkotlakých zvedacích vaků pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

  3/142                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  darovat 1 sadu nízkotlakých zvedacích vaků České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

  3/142                         17. 3. 2021
  3. rozhodlo

  uzavřít darovací smlouvu s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.