Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/142 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/516 ze dne 22. 2. 2021

3/142 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

informaci o nákupu 1 sady nízkotlakých zvedacích vaků pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

3/142 17. 3. 2021
2. rozhodlo

darovat 1 sadu nízkotlakých zvedacích vaků České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

3/142 17. 3. 2021
3. rozhodlo

uzavřít darovací smlouvu s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.