koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 16/1426 ze dne 22. 12. 2010

Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 69/4274 ze dne 3. 12. 2010
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 10/933 ze dne 17. 2. 2010
  (č. usnesení)
  16/1426     22. 12. 2010
1. ověřilo

ve smyslu ustanovení § 41 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, soulad Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje s politikou územního rozvoje, se stanovisky dotčených orgánů a se stanovisky Ministerstva pro místní rozvoj
  16/1426     22. 12. 2010
2. rozhodlo

v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných při veřejném projednání Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje ve smyslu přílohy č. 2 předloženého materiálu a přílohy č. 3 předloženého materiálu
  16/1426     22. 12. 2010
3. vydává

ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  Úřední hodiny pro veřejnost:

  Po, St: 8:00‑17:00 hod.

  Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

  Pá: 8:00‑13:00 hod.