koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/143 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/500 ze dne 22. 2. 2021

  3/143                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  informaci o nákupu

  a)    31 ks zdravotnických batohů a 30 ks suchých obleků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí

  b)   5 ks kompresorových autochladniček a 5 ks interních teploměrů pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

  c)    1 ks dekontaminační sprchy a 1 sady vysokotlakých vaků pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

  3/143                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  darovat

  a)    31 ks zdravotnických batohů a 30 ks suchých obleků vybraným obcím Moravskoslezského kraje pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  b)   5 ks kompresorových autochladniček a 5 ks interních teploměrů České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

  c)    1 ks dekontaminační sprchy a 1 sadu vysokotlakých vaků České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

  3/143                         17. 3. 2021
  3. rozhodlo

  uzavřít smlouvy s

  a)    vybranými obcemi Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  b)   Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  c)    Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.