Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1441 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 4/313 ze dne 14. 12. 2020

č. 76/5661 ze dne 21. 8. 2023

13/1441 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

žádost subjektu Eufour PR, s.r.o., ze dne 30. 6. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1441 7. 9. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Eufour PR, s.r.o., IČO 28579992, na projekt Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji ve výši 1.000.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 3. 2023 do dne 31. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.