Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1442 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 65/4860 ze dne 3. 4. 2023

č. 76/5660 ze dne 21. 8. 2023

13/1442 7. 9. 2023
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora odpadového hospodářství“ pro rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.