Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1443 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5663 ze dne 21. 8. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1834 ze dne 25. 2. 2016

13/1443 7. 9. 2023
1. schvaluje

změnu Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016–2026 jeho aktualizací č. 1 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

13/1443 7. 9. 2023
2. vydává

obecně závaznou vyhlášku Moravskoslezského kraje, kterou se mění obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje pro období 2016–2026, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

13/1443 7. 9. 2023
3. rozhodlo

že spolu s hejtmanem kraje podepíše obecně závaznou vyhlášku kraje dle bodu 2. tohoto usnesení 1. náměstek hejtmana kraje Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.