Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1444 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5664 ze dne 21. 8. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/691 ze dne 16. 3. 2022

13/1444 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

žádost obce Lichnov, IČO 00298115, ze dne 7. 6. 2023 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Prodloužení splaškové kanalizace do lokality Ráj v obci Lichnov“, ev. č. 01556/2022/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

13/1444 7. 9. 2023
2. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2022-2023 a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01556/2022/ŽPZ, s obcí Lichnov, IČO 00298115, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování s odůvodněním dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.