Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1445 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/4732 ze dne 6.3.2023

č. 72/5282 ze dne 26.6.2023

č. 76/5667 ze dne 21. 8. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1184 ze dne 10.3.2023

13/1445 7. 9. 2023
1. rozhodlo

o rozdělení pořizované Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na dvě samostatné aktualizace – Aktualizaci č. 8a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a Aktualizaci č. 8b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

13/1445 7. 9. 2023
2. rozhodlo

o podmínění pořízení Aktualizace č. 8a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje úhradou nákladů ve výši víceprací spojených s rozdělením Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje společností OKD, a. s.

13/1445 7. 9. 2023
3. ukládá

odboru územního plánování zajistit zpracování Aktualizace č. 8a a Aktualizace č. 8b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje vybraným dodavatelem zakázky s názvem „Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje“

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.