Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1446 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/5509 ze dne 7.8.2023

k usnesení rady kraje

č. 68/5182 ze dne 22.5.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1319 ze dne 8.6.2023

13/1446 7. 9. 2023
1. schvaluje

Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

13/1446 7. 9. 2023
2. rozhodlo

o pořízení Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje, která je zadáním této aktualizace

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.