Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1447 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/12 ze dne 5. 11. 2020

13/1447 7. 9. 2023
1. bere na vědomí

a)    informaci o rezignaci Květy Kubíčkové z funkce členky Výboru kontrolního

b)   informaci o rezignaci Ing. Jana Bartoše, MBA z funkce člena Výboru kontrolního

13/1447 7. 9. 2023
2. odvolává

Mgr. Jana Tabáška z funkce člena Výboru pro kulturu a památky

13/1447 7. 9. 2023
3. volí

a)    Lenku Brzyszkowskou, členku zastupitelstva kraje, členkou Výboru kontrolního

b)   Ivetu Kočí Palkovskou členkou Výboru pro kulturu a památky

c)    Mgr. Ivetu Hudzietzovou členkou Výboru pro kulturu a památky

d)   Ing. Ondřeje Baránka členem Výboru finančního

e)    PhDr. Igora Hendrycha, Ph.D., člena zastupitelstva kraje, předsedou Výboru pro kulturu a památky

f)     Ing. Miroslava Kopečného členem Výboru kontrolního

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.