Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 13/1448 ze dne 7. 9. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5519 ze dne 21.8.2023

13/1448 7. 9. 2023
1. rozhodlo

zrušit delegování prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. a náhradníka Jana Krkošky, MBA jako zástupce Moravskoslezského kraje ve valném shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, Cieszyn 43 – 400 CIESZYN, POLAND

13/1448 7. 9. 2023
2. rozhodlo

delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje ve valném shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, se sídlem Zamkowa 3A, Cieszyn 43 – 400 CIESZYN, POLAND, Jana Krkošku, MBA a Ing. Šárku Šimoňákovou jako náhradníka

13/1448 7. 9. 2023
3. rozhodlo

zrušit delegování prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. jako zástupce Moravskoslezského kraje na valných hromadách obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO: 25379631

13/1448 7. 9. 2023
4. rozhodlo

delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje na valných hromadách obchodní společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO: 25379631, Jana Krkošku, MBA

13/1448 7. 9. 2023
5. rozhodlo

zrušit delegování prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. a náhradníka Mgr. Stanislava Folwarczneho jako zástupce Moravskoslezského kraje ve Výkonné radě spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO: 07864507, pro funkční období 2022-2025

13/1448 7. 9. 2023
6. rozhodlo

delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje ve Výkonné radě spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s., IČO: 07864507 Mgr. Stanislava Folwarczneho a Jana Krkošku, MBA jako náhradníka

13/1448 7. 9. 2023
7. rozhodlo

zrušit delegování prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. a náhradníka Mgr. Stanislava Folwarczneho jako zástupce Moravskoslezského kraje ve Shromáždění členů spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO: 07864507, pro funkční období 2022-2025

13/1448 7. 9. 2023
8. rozhodlo

delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje ve Shromáždění členů spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s., IČO: 07864507 Mgr. Stanislava Folwarczneho a Jana Krkošku, MBA jako náhradníka

13/1448 7. 9. 2023
9. zmocňuje

Mgr. Stanislava Folwarczneho, člena Shromáždění členů a Výkonné rady spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., případně Jana Krkošku, MBA jako jeho náhradníka, k jednání na Shromáždění členů a Výkonné radě a k hlasování v jednotlivých bodech programu zasedání dle svého uvážení a v souladu se zájmy Moravskoslezského kraje

13/1448 7. 9. 2023
10. rozhodlo

zrušit delegování prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. jako zástupce Moravskoslezského kraje na členské schůzi spolku Moravskoslezská Technologická Akademie, z. s., IČO: 17445191

13/1448 7. 9. 2023
11. rozhodlo

delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje na členskou schůzi spolku Moravskoslezská Technologická Akademie, z. s., IČO: 17445191, Jana Krkošku, MBA

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.