Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1456 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/5984 ze dne 20. 11. 2023

14/1456 7. 12. 2023
1. bere na vědomí

žádost obce Šilheřovice o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1456 7. 12. 2023
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 obci Šilheřovice, IČO 00300730, ve výši 182.870 Kč na pokrytí výdajů spojených s realizací projektu Zvýšení akceschopnosti JSDHO Šilheřovice, s časovou použitelností od 16. 10. 2023 do 31. 3. 2024, dle předloženého materiálu

14/1456 7. 12. 2023
3. rozhodlo

uzavřít s obcí Šilheřovice, IČO 00300730, smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace dle přílohy č. 2, předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.