Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1457 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/5998 ze dne 20. 11. 2023

14/1457 7. 12. 2023
1. bere na vědomí

žádost Sdružení obcí Jablunkovska o změnu návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1457 7. 12. 2023
2. rozhodlo

změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1338 ze dne 7. 9. 2023 výši investiční účelové dotace ze „142,39 tis. Kč“ na „267.834 Kč“ a výši neinvestiční účelové dotace ze „155,11 tis. Kč“ na „29.666 Kč“, dle předloženého materiálu

14/1457 7. 12. 2023
3. rozhodlo

nahradit přílohu č. 2 materiálu, ke kterému přijalo zastupitelstvo kraje usnesení č. 13/1338 ze dne 7. 9. 2023, přílohou č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.