Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1458 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/5983 ze dne 20. 11. 2023

14/1458 7. 12. 2023
1. bere na vědomí

žádost obce Otice na prodloužení doby realizace projektu stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1458 7. 12. 2023
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace obci Otice, IČO 00300543, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno j), z „od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2024“, dle předloženého materiálu

14/1458 7. 12. 2023
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02802/2022/KH, uzavřené dne 22. 8. 2022 s obcí Otice, IČO 00300543, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.