koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/146 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/501 ze dne 22. 2. 2021

  3/146                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

  a)    na zabezpečení úkolů JPO IV podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  b)   na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  c)    na zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  d)   na pořízení dieselagregátů včetně příslušenství k zabezpečení nouzových dodávek elektrické energie pro kritickou infrastrukturu v rámci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  e)    na pořízení čtyř cisternových automobilových stříkaček pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  3/146                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

  a)           neinvestiční účelovou dotaci ve výši 4.400 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 16.450 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

  b)           investiční účelovou dotaci ve výši 12.500 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

  c)            investiční účelovou dotaci ve výši 5.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

  d)           investiční dotace ve výši 3.600 tis. Kč na pořízení dieselagregátů včetně příslušenství k zabezpečení nouzových dodávek elektrické energie pro kritickou infrastrukturu v rámci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

  e)           investiční dotaci ve výši 11.500 tis. Kč na pořízení čtyř cisternových automobilových stříkaček pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

  3/146                         17. 3. 2021
  3. rozhodlo

  uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

  a)           na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  b)           na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  c)            na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

  d)           na úhradu uznatelných nákladů spojených s pořízením dieselagregátů včetně příslušenství k zabezpečení nouzových dodávek elektrické energie pro kritickou infrastrukturu v rámci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  na úhradu uznatelných nákladů spojených s pořízením čtyř cisternových automobilových stříkaček pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.