Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1463 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 78/5724 ze dne 25. 9. 2023

14/1463 7. 12. 2023
1. bere na vědomí

žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Karviná o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1463 7. 12. 2023
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Karviná, IČO 00426458, ve výši 165 tis. Kč na zajištění provozních výdajů, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu

14/1463 7. 12. 2023
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Karviná, IČO 00426458, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.