Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1464 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2565 ze dne 28.2.2022

č. 82/6000 ze dne 20. 11. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/772 ze dne 16.6.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

14/1464 7. 12. 2023
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1464 7. 12. 2023
2. bere na vědomí

žádost obce Libhošť, IČO 72086718, o prodloužení termínu realizace projektu „Dokumentace cyklistické infrastruktury v obci Libhošť'' dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

14/1464 7. 12. 2023
3. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03676/2022/RRC s obcí Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.