Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1465 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6234 ze dne 27. 8. 2019

č. 57/4114 ze dne 28. 11. 2022

č. 57/4115 ze dne 28. 11. 2022

č. 82/6001 ze dne 20. 11. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019

č. 2/70 ze dne 17. 12. 2020

č. 7/648 ze dne 16. 3. 2022

č. 8/770 ze dne 16. 6. 2022

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

č. 11/1140 ze dne 10. 3. 2023

č. 11/1139 ze dne 10. 3. 2023

č. 12/1251 ze dne 8. 6. 2023

14/1465 7. 12. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální dotace Dolní oblasti VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2024“ ve výši 10.000.000 Kč

14/1465 7. 12. 2023
2. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 Dolní oblasti VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2024“ ve výši 10.000.000 Kč, z toho investiční část ve výši 560.000 Kč a neinvestiční část ve výši 9.440.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 10. 2024, a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1465 7. 12. 2023
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální dotace obce Lučina, IČO 00296899, na projekt „Molo na vodní nádrži Žermanice“ ve výši 2.500.000 Kč

14/1465 7. 12. 2023
4. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 obci Lučina, IČO 00296899, na projekt „Molo na vodní nádrži Žermanice“ ve výši 2.500.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 30. 11. 2024, a uzavřít s touto obcí smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

14/1465 7. 12. 2023
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální dotace obce Těrlicko, IČO 00297666, na projekt „Těrlická přehrada – plovoucí molo“ ve výši 2.500.000 Kč

14/1465 7. 12. 2023
6. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 obci Těrlicko, IČO 00297666, na projekt „Těrlická přehrada – plovoucí molo“, ve výši 2.500.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 5. 2024 do 31. 7. 2024, a uzavřít s touto obcí smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

14/1465 7. 12. 2023
7. bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální dotace města Český Těšín, IČO 00297437, na projekt „Revitalizace těšínské přehrady – molo“ ve výši 2.200.000 Kč

14/1465 7. 12. 2023
8. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 městu Český Těšín, IČO 00297437, na projekt „Revitalizace těšínské přehrady – molo“, ve výši 2.200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 7. 2024, a uzavřít s tímto městem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

14/1465 7. 12. 2023
9. bere na vědomí

žádost o poskytnutí individuální dotace Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, na projekt „Plovoucí molo na Slezské Hartě II“ ve výši 2.500.000 Kč

14/1465 7. 12. 2023
10. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, na projekt „Plovoucí molo na Slezské Hartě II“, ve výši 2.500.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 7. 2024, a uzavřít s tímto mikroregionem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

14/1465 7. 12. 2023
11. bere na vědomí

žádost města Kopřivnice, IČO 00298077, o změnu projektu „Rozvoj zázemí Větřkovické přehrady – plovoucí molo“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

14/1465 7. 12. 2023
12. rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04101/2022/RRC s městem Kopřivnice, IČO 00298077, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

14/1465 7. 12. 2023
13. bere na vědomí

a)    žádost Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí, IČO 03282724, o prodloužení termínu realizace projektu „Rozšíření služeb TIC Frýdlant nad Ostravicí“ dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

b)   žádost Kulturního centra Frýdlant nad Ostravicí, IČO 03282724, o prodloužení termínu realizace projektu „Po stopách frýdlantské litiny a smaltu – interaktivně“ dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

c)    žádost příjemce moloko Film s.r.o., IČO 49619918, o prodloužení termínu realizace projektu „Tři týdny pod mořem“ dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

d)   žádost příjemce One Movie s.r.o., IČO 08013080, o prodloužení termínu realizace projektu „COPAK JE TO VOJÁKA 2“ dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

14/1465 7. 12. 2023
14. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačních programů:

a)    Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2023 s odůvodněním dle předloženého materiálu

b)   Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2023 s odůvodněním dle předloženého materiálu

c)    Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019–2021 s odůvodněním dle předloženého materiálu

14/1465 7. 12. 2023
15. rozhodlo

uzavřít

a)    Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03118/2023/RRC, s Kulturním centrem Frýdlant nad Ostravicí, IČO 03282724, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

b)   Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02783/2023/RRC, s Kulturním centrem Frýdlant nad Ostravicí, IČO 03282724, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

c)    Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00103/2020/RRC, s příjemcem moloko Film s.r.o., IČO 49619918, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

d)     Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00370/2020/RRC, s příjemcem One Movie s.r.o., IČO 08013080, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.