Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1468 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/5980 ze dne 20.11.2023

14/1468 7. 12. 2023
1. bere na vědomí

informaci o pořízení

a)    188 ks ochranných přileb pro technické zásahy

b)   44 sad speciálního vybavení pro hašení požárů

c)    28 sad páteřních vyprošťovacích desek

pro vybrané obce na území Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

14/1468 7. 12. 2023
2. rozhodlo

darovat

a)    188 ks ochranných přileb pro technické zásahy

b)   44 sad speciálního vybavení pro hašení požárů

c)    28 sad páteřních vyprošťovacích desek

vybraným obcím Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1468 7. 12. 2023
3. rozhodlo

uzavřít darovací smlouvy s vybranými obcemi Moravskoslezského kraje, uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.