Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/147 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/507 ze dne 22. 2. 2021

3/147 17. 3. 2021
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.250 tis. Kč z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/147 17. 3. 2021
2. rozhodlo

uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových neinvestičních dotací s obcemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.