Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1479 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6021 ze dne 20.11.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2211 ze dne 22.9.2016

č. 10/1067 ze dne 13.12.2018

č. 14/1676 ze dne 12.12.2019

č. 3/159 ze dne 17.3.2021

č. 6/501 ze dne 16.12.2021

č. 10/985 ze dne 15.12.2022

14/1479 7. 12. 2023
1. bere na vědomí

informaci o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem z titulu zajištění mezikrajské veřejné linkové osobní dopravy, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

14/1479 7. 12. 2023
2. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 6 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Zlínským krajem, IČO 70891320, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.