koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/148 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/513 ze dne 22. 2. 2021

  3/148                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

  a)    SH ČMS - Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  b)   statutárního města Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  c)    Horské služby ČR, o.p.s o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  3/148                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

  a)    SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, ve výši 3.000 tis. Kč na podporu činnosti krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje v roce 2021, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

  b)   statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, ve výši 2.573 tis. Kč na úhradu nákladů za služby elektronických komunikací, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

  c)    Horské službě ČR, o.p.s., IČO 27467759, ve výši 300 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů na pořízení vybavení stanic Horské služby ČR, o.p.s. v oblasti Beskydy a Jeseníky, s termínem použití v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

  3/148                         17. 3. 2021
  3. rozhodlo

  uzavřít smlouvy o poskytnutí účelové dotace

  a)    se SH ČMS - Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  b)   se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  c)    s Horskou službou ČR, o.p.s., IČO 27467759, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.