Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1481 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6026 ze dne 20. 11. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1352 ze dne 7.9.2023

14/1481 7. 12. 2023
1. bere na vědomí

informaci o postupu zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou na trati č. 323 v úseku hranice VÚSC 0720/0800 01–Valašské Meziříčí na území Zlínského kraje od 10. 12. 2023 do 14. 12. 2024, dle předloženého materiálu

14/1481 7. 12. 2023
2. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky se Zlínským krajem, sml. ev. č. 04628/2023/DSH, IČO 70891320, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.