Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1482 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6028 ze dne 20. 11. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1223 ze dne 8.6.2023

14/1482 7. 12. 2023
1. bere na vědomí

návrh Dodatku č. 3 k Dohodě o zapojení a podmínkách integrace vlaků dopravce RegioJet a.s. do Integrovaného dopravního systému ODIS, ev. č. 04650/2021/DSH, se společností Koordinátor ODIS s.r.o., IČO 64613895, RegioJet a. s., IČO 28333187, dle předloženého materiálu

14/1482 7. 12. 2023
2. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 3 k Dohodě o zapojení a podmínkách integrace vlaků dopravce RegioJet a.s. do Integrovaného dopravního systému ODIS, ev. č. 04650/2021/DSH, se společností Koordinátor ODIS s. r. o., IČO 64613895, RegioJet a. s., IČO 28333187, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

14/1482 7. 12. 2023
3. rozhodlo

zvýšit závazek k úhradě protarifovací ztráty na maximální výši 9.000.000 Kč, která může vznikat dopravci v souvislosti se zapojením do Integrovaného dopravního systému ODIS, na základě Dohody o zapojení a podmínkách integrace vlaků dopravce do Integrovaného dopravního systému ODIS v letech 2023-2027, schválený usnesením č. 5/399 ze dne 16.9.2021, ve znění usnesení č. 12/1223 ze dne 8.6.2023

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.