Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1483 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 68/5075 ze dne 22.5.2023

č. 69/5211 ze dne 5.6.2023

č. 82/6025 ze dne 20.11.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1222 ze dne 8.6.2023

14/1483 7. 12. 2023
1. rozhodlo

uzavřít Veřejnoprávní smlouvu o zajištění veřejné drážní osobní dopravy v úseku Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc na základě „Smlouvy Bruntálsko“ a „Navazující smlouvy Bruntálsko“ s Českou republikou – Ministerstvem dopravy, IČO 66003008, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.