Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1485 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 79/5808 ze dne 9. 10. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/734 ze dne 16. 6. 2022

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

14/1485 7. 12. 2023
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Modernizace ulice Na Karolině - Most ul. Na Karolině“

14/1485 7. 12. 2023
2. rozhodlo

poskytnout investiční dotaci statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, maximálně ve výši 140.000 tis. Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Modernizace ulice Na Karolině - Most ul. Na Karolině“, s časovou použitelností od 19. 12. 2022 do 31. 10. 2026

14/1485 7. 12. 2023
3. rozhodlo

uzavřít se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.