Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1486 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6017 ze dne 20. 11. 2023

14/1486 7. 12. 2023
1. bere na vědomí

žádost právnické osoby Autoškola Club Česká republika s.r.o, IČO 25378384, o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2024, na podporu aktivit směřujících k prevenci dopravní nehodovosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

14/1486 7. 12. 2023
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 právnické osobě Autoškola Club Česká republika s.r.o., IČO 25378384, na podporu aktivit směřujících k prevenci dopravní nehodovosti, ve výši 800.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.