Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/149 ze dne 17. 3. 2021

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/518 ze dne 22. 2. 2021

3/149 17. 3. 2021
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení techniky pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

3/149 17. 3. 2021
2. rozhodlo

poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, účelovou dotaci ve výši 4.000 tis. Kč na pořízení techniky pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

3/149 17. 3. 2021
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, na pořízení techniky pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.