koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 3/149 ze dne 17. 3. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  k usnesení rady kraje

  č. 10/518 ze dne 22. 2. 2021

  3/149                         17. 3. 2021
  1. bere na vědomí

  žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořízení techniky pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  3/149                         17. 3. 2021
  2. rozhodlo

  poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, účelovou dotaci ve výši 4.000 tis. Kč na pořízení techniky pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje

  3/149                         17. 3. 2021
  3. rozhodlo

  uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, na pořízení techniky pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

   Úřední hodiny pro veřejnost:

   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

   Pá: 8:00‑13:00 hod.