Půjčka LIBERTY
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení zastupitelstva 14/1493 ze dne 7. 12. 2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6029 ze dne 20. 11. 2023

14/1493 7. 12. 2023
1. schvaluje

dodatek č. 25 ke zřizovací listině organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

14/1493 7. 12. 2023
2. vydává

dodatek č. 25 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.